Вінницька область
UA

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з даними умовами, не використовуйте цей сайт.

У цій політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Персональні дані – будь-які дані про особу, які надають змогу прямо або побічно ідентифікувати її. Метою збирання та обробки персональних даних у Системі є зберігання та обслуговування даних клієнтів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних» та забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари, відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Власник бази персональних даних – ТОВ «Теплоарматура», якому за згодою суб’єкта персональних даних, надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси - https://b2b.teploarmatura.com/ та https://b2b.teploarmatura.com і всіх його під доменів.

Веб-сайтhttps://b2b.teploarmatura.com/ та https://b2b.teploarmatura.com виступає в якості інтернет–ресурсу (торгового майданчику), і позиціонує себе як «Інтернет – портал» з продажу непродовольчої групи товарів народного споживання, а саме: продукція сантехнічного направлення та інші супутні товари.

Адміністратор захисту - це суб'єкт доступу, відповідальний за захист автоматизованої системи від несанкціонованого доступу до інформації.

Обробка персональних даних - це будь-яка дія або сукупність дій зі збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних баз даних.

Cookie файли — це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.Користувач - будь-яка фізична та юридична особа, що в порядку, передбаченому данною політикою конфіденційності, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі її умови без виключення.

Для цілей даної політики конфіденційності всі зазначені терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в даній політиці конфіденційності, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в даній політиці конфіденційності, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даної політики конфіденційності.

https://b2b.teploarmatura.com/

Розділ І. Загальні положення

Web - сайт https://b2b.teploarmatura.com/ (далі – Сайт) належить на праві власності ТОВ «Теплоарматура», код ЄДРПОУ 44721189 ( далі – Компанія) . Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

Відповідальність

Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без жодних гарантій. Компанія не гарантує точності та повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на Web Сайті - https://b2b.teploarmatura.com/ та https://b2b.teploarmatura.com. У будь-який час Компанія без повідомлення може вносити зміни до матеріалів і послуг, що надаються на цьому Сайті, а також до згаданих у них продуктів і цін. У разі якщо матеріали та послуги на цьому Сайті застаріють, Компанія не зобов'язана оновлювати їх. Компанія за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись, збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання чи неможливості використання або результатів використання цього сайту.

Реєстрація на сайті

Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані, які необхідні для заповнення під час реєстрації та приймаєте умови цієї Політики згідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про захист персональних даних та діючого законодавства.»
У результаті реєстрації ви отримуєте логін і пароль, за непередачу стороннім особам і безпеку яких, ви несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних ви зобов'язуєтеся повідомити нам про це.

Користувач несе повну відповідальність за виконання всіх операцій під час використання сайту.

Дана Політика конфіденційності та захисту персональных даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках правил користування Сайтом та не поширюється на web-сайти третіх осіб.

Дана Політика є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних Користувача Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується Користувачем Сайту.

Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, власником якої є споживач.

Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

2.1.З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та Користувачем, останній, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, власником яких він являється.

2.2.З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та Користувачем, користувач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2.3.Згода Користувача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

Розділ ІІІ. Строк та місце зберігання Персональних даних

3.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

3.2. Місцем зберігання персональних даних Користувача є сервери Компанії.

3.3. Місцезнаходженням Компанії є м. Київ, вул. Куренівська, 16А

Розділ IV. Права Користувача

4.1. Користувач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:

4.1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

4.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

4.1.3. На доступ до своїх персональних даних;

4.1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

4.1.5. відкликати згоду на обробку персональних даних;

4.1.6. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

4.2. За протиправні незаконні дії, що були здійсненні Користувачем за допомогою даного Сайту, Компанія має право закрити доступ Користувача до даного Сайту.

Розділ V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

5.1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних Користувача у випадку, якщо Користувач самостійно публічно розголошує персональні дані.

5.2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

5.3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу Користувача.

VI. Знищення та видалення персональних даних

6.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких Користувач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

6.1.1. припинення правовідносин між Користувачем та Компанією;

6.1.2. набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.